Het bestuur heeft op de vergadering van woensdag beslist om de organisatie van de bekerfinale en de prijsuitreiking uit te besteden. Kandidaturen kan uw indienen bij Marcel Lievens tel.(uitslag) en dit voor de sluiting datum 15/02/2017 om 18 uur.

Het bestuur is op 24/1 bij mekaar geweest om enkele dringende aanpassingen te doen aan het reglement.

-in het vervolg zal de werkwijze bij een eventuele kalender aanpassing de volgende zijn:- Eerst zal er contact opgenomen worden met het bestuur om de kalender wijziging aan te vragen en dit volgens het reglement 4 weken voor de wedstrijd plaats vind. De te contacterende persoon is Baeten Sooi GSM:0486/070837 die dan vervolgens bij de tegenpartij zal informeren of dit kan en het resultaat aan de beide ploegen zal meedelen.

-De ploegen moeten er zich van bewust zijn dat de vrije datums die het verbond in het begin van de kompetitie voorop stelt officiële speeldatums zijn. Ploegen die zondigen tegen deze 2 boven vermelde regels kunnen een forfait oplopen als de tegenstrever zich onmogelijk kan schikken naar hun wensen.

-Zoals iedereen weet moet het scheidsrechters blad op tijd en perfect ingevuld bij de scheidsrechter afgeleverd worden en dit vergezeld van alle aansluitingskaarten van beide ploegen,zodat deze kan controleren of alles in orde is. Zo niet kan deze weigeren de wedstrijd aan te vangen.

- De scheidsrechter kan ook perfect weigeren de beide kapiteins het scheidsrechters blad te laten ondertekenen vooraleer hij zijn vergoeding gehad heeft. Moet volgens het reglement voor de wedstrijd.

-De regel bij schorsingen is dat er altijd een weekend tussen is bij het krijgen van de kaart(en) en de uitvoering van de straf.  Het verbond volgt dit, en brengt de club zo mogelijk op de hoogte, maar als dit door omstandigheden niet kon pleit dat de bestuursleden of ploegverantwoordelijke niet vrij. Zij moeten het reglement aangaande deze feiten perfect kennen en zodoende ook opvolgen.(2xgeel=rood is één speeldag schorsing)(3xgeel,5xgeel,7xgeel....is één speeldag schorsing). Enkel bij rode kaarten moet het bestuur een straf uitspreken en mededelen.


Het Bestuur                        

                                 


 

                           Algemene Vergadering 18/8


Elke 2de woensdag van de maand is er gelegenheid om aansluitingskaarten in orde te laten maken tussen 19 en 19h30.
Prijsuitreiking op 29/4/2017
PS. doorbellen van de uitslag 2de wedstrijd op nr.0486/070837

HET BESTUUR